شرکت ماتریس ارائه دهنده خدمات نوین صنعت آب و فاضلاب
خیابان شهید بهشتی- خیابان مفتح شمالی – کوچه دهم پلاک 2 واحد 23
ایران ، تهران

برند ستیراب

پیمانکاری صفر تا 100

پیمانکاری صفر تا 100

مدیریت پیمان

مدیریت پیمان

اجرای اسکلت بتنی ساختمانهای بتن و فولادی

اجرای اسکلت بتنی ساختمانهای بتن و فولادی

اجرای اسکلت بتنی ساختمانهای بتن و فولادی

اجرای اسکلت بتنی ساختمانهای بتن و فولادی