شرکت ماتریس ارائه دهنده خدمات نوین صنعت آب و فاضلاب
خیابان شهید بهشتی- خیابان مفتح شمالی – کوچه دهم پلاک 2 واحد 23
ایران ، تهران

برند ماتریس​

پکیج تصفیه فاضلاب خاکستری ماتریس

پکیج تصفیه فاضلاب خاکستری ماتریس

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی افقی ماتریس

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی افقی ماتریس

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی افقی ماتریس

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی افقی ماتریس

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی عمودی ماتریس

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی عمودی ماتریس