شرکت ماتریس ارائه دهنده خدمات نوین صنعت آب و فاضلاب
خیابان شهید بهشتی- خیابان مفتح شمالی – کوچه دهم پلاک 2 واحد 23
ایران ، تهران

پروژه ها - شرکت ماتریس

طراحی، ساخت، نصب و بهره برداری پکیج تصفیه فاصلاب مجتمع مسکونی

طراحی، ساخت، نصب و بهره برداری پکیج تصفیه فاصلاب مجتمع مسکونی

طراحی، ساخت، نصب و بهره برداری پکیج تصفیه فاضلاب دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

طراحی، ساخت، نصب و بهره برداری پکیج تصفیه فاضلاب دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

طراحی، ساخت، نصب و بهره برداری پکیج تصفیه فاضلاب مسکن مهر فریدونشهر

طراحی، ساخت، نصب و بهره برداری پکیج تصفیه فاضلاب مسکن مهر فریدونشهر

دانشگاه صنعتی اصفهان ایستگاه پمپاژ

دانشگاه صنعتی اصفهان ایستگاه پمپاژ

طراحی، ساخت و نصب اسکیمر

طراحی، ساخت و نصب اسکیمر

اجرای انشعابات و خط انتقال فاضلاب مبارکه

اجرای انشعابات و خط انتقال فاضلاب مبارکه

طراحی پکیج تصفیه فاضلاب شهری خمینی شهر

طراحی پکیج تصفیه فاضلاب شهری خمینی شهر

طراحی، ساخت و نصب پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه صنایع فلزی

طراحی، ساخت و نصب پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه صنایع فلزی

طراحی پکیج تصفیه فاضلاب شهری شهر زواره

طراحی پکیج تصفیه فاضلاب شهری شهر زواره